17 oct. 2011

Ver diante túa o teu pasado...

“Como lle explicas a un corazón que ten que deixar de latir como o fai, como lle explicas a un subconsciente que ten que deixar de soñar, como lle dis a uns ollos que teñen que deixar de chorar, como lle dis a un rostro que ten que deixar de finxir, como lle dis a uns beizos que teñen que deixar de esperar, como lle dis a un corpo que deixe de asquea...como deixas de durmir sen descansar…como lle dis ao pasado que deixe de desgarrar…como lle explicas a unha cabeza que deixe de pensar. Como?”
Coleccionar plumas...crear ás, para voar lonxe ou para poder manterse no sitio.